Global studie av projektsamarbete och projektledning


I det här webbinariet presenterar vi slutsatserna från vår internationella studie från 2018 om gemensam arbetsledning, där 1 600 deltagare från sex europeiska länder delat med sig av sin syn på hur projektsamarbetet fungerar i deras organisationer.

You May Also Like